English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ١٤ آذر ١٤٠٢

درآمد

 

مسئول واحد: مرتضی علیزاده

شرح وظایف: کنترل درآمدها، بازدید از واحدهای تابعه، کنترل پذیرش های مراکز

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مسئولیت های اجرایی

1

قشم نصری

کنترل نسخ دارویی، ثبت اسناد درآمدی

2

عذرا شیرزاد

کنترل نسخ دارویی