English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ١٤ آذر ١٤٠٢

نام و نام خانوادگی : دکتر ایرج بدلی

سمت : معاون حوزه جنوب مرز بهداشت ارومیه

آخرین مدرک تحصیلی : دکترای پزشکی