English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ١٤ آذر ١٤٠٢

اهم فعالیت های جاری
جلب مشارکت اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
شتاسایی و ابلاغ اعضای فعال
امضای تفاهم نامه همکاری با مراکز تحقیقاتی دانشگاه
فراهم نمودن امکان شرکت اعضای فعال در کارگاه اصلاح سبک زندگی مادران باردار برگزار شده توسط مرکز تحقیقات بهداشت باروری
ثبت نام و شرکت اعضا در کارگاه روش تحقیق
شرکت در کنگره های ملی و بین المللی
چاپ کتاب
چاپ مقاله
برنامه ریزی جه برگزاری کارگاه های تخصصی