English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ١٦ آذر ١٤٠٢

محل قرار گرفتن واحد ( R&D )
این واحد در طبقه دوم مرکز خدمات جامع سلامت شهید حضرت پور افتتاح گردیده است و شامل سالن جلسات، اتاق کامپیوتر و اتاق کارشناس می باشد.