English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ١٤ آذر ١٤٠٢

معرفی واحد تحقیق و توسعه (Research and Development)

واحد تحقیق و توسعه یکی از واحدهای تاثیر گذار است که با بهبود خدمات موجود و ارائه ایده‌های نوآورانه، به سازمان در مسیر رشد کمک می‌کند. در واقع مهم ترین نقش این واحد نوآوری در ارائه خدمات، بهبود خدمات و اصلاح فرایندها و انجام پژوهش های کاربردی می باشد. به عبارت دیگر، تحقیق و توسعه با دست آوردن دانش و اطلاعات درباره حوزه‌ تخصصی خود و یا فناوری جدید به تولید خدمات جدید یا بهبود ارائه خدمات قدیمی منجر می‌شود تا نیل به اهداف اصلی حاصل شود.
در واقع اگر در هدف واحد تحقیق و توسعه دقیق شویم، می‌فهمیم که استفاده از نوآوری هدف نهایی این واحد نیست، بلکه واحد تحقیق و توسعه از نوآوری استفاده می‌کند تا به نهادها کمک کند که به هدف غایی دست بیابند.
علاوه بر این، تحقیق و توسعه شامل آنالیز کردن اطلاعات تخصصی نیز می‌شود و در تشکیل تصویری درست از شرایط و وضع موجود در جامعه یا حوزه‌ی تخصصی کمک می‌کند.