English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ١١ آذر ١٣٩٩

معاونت حوزه جنوب

نام و نام خانوادگی :  دکتر مرتضی اسم زاده

سمت :  معاون حوزه جنوب

آخرین مدرک تحصیلی :  دکترای پزشکی