English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ٠٤ اسفند ١٤٠٢

کارپردازی

 

مسئول واحد: ذوالفعلی کوهی

شرح وظایف: خرید، کنترل خریدهای سایر کارپردازان، ثبت اسناد هزینه ای، اجرای استعلامات

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مسئولیت های اجرایی

1

حبیب افخمی نیا

خرید، ثبت اسناد هزینه ای

2

محمد خضرلو

خرید، ثبت اسناد هزینه ای آب و برق و تلفن و گاز و اینترنت

3

رقیه خضرلو

ثبت اسناد هزینه ای، کنترل قراردادها، ثبت سامانه دارایی