English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ٠٤ اسفند ١٤٠٢

 


نام و نام خانوادگی : دکتر کاظم عبدی

سمت : معاون حوزه شمال مرکز بهداشت

             آخرین مدرک تحصیلی : دکترای پزشکی