English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٠٣ اسفند ١٤٠٢

هدف از ایجاد واحد تحقیق وتوسعه

- لحاظ شدن اولویت های پژوهشی وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و شرایط خاص هر منطقه و جمعیت تحت پوشش آن با نگاه ویژه به ارتقای کیفیت ارائه خدمات در تصویب و اجرای طرح های پژوهشی
- سیاستگذاری آگاه شواهد به بهره گیری از نتایج پژوهش های انجام گرفته در راستای ارتقای کیفیت ارائه خدمات و ارتقای سطح سلامت فرد و جامعه
- تحقیقات برای سهولت ارائه خدمات
- به روز کردن روش های ارائه خدمات
- اشکال زدایی فرآیندها و روش‌های انجام کار
- جلب مشارکت درون بخشی و برون بخشی به ویژه جلب مشارکت اساتید و اعضای هیئت علمی و تنظیم تفاهم نامه های همکاری مشترک پژوهشی با مراکز تحقیقاتی و دانشگاه های داخلی و خارجی و تقویت ارتباط بین بخش های آموزشی و اجرایی ...
- تقویت همه جانبه مشارکت گروهی در پژوهش های ملی و منطقه ای
- ارتقاء کیفیت و کمیت گزارش های آماری مرتبط با پژوهش
- برگزاری کارگاه توانمند سازی در زمینه های مختلف