برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

نام و نام خانوادگی : دکتر بهروز فتحی

سمت : رئیس مرکز بهداشت شهرستان ارومیه

آخرین مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی رشته سیاستگذاری سلامت

 تنظیمات قالب