برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

بهداشت محیط

 

مسئول واحد: زین العابدین نوری

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مسئولیتها و برنامه های اجرایی

1

زین العابدین نوری

مسئول واحد بهداشت محیط و حرفه ای

2

صمد خسروی پور

جانشین مسئول واحد گروه کارشناسی آموزش غیرمصوب دخانیات سلامت در بلایا مراسم ارتحال امام راهیان نور درخواست های واحد پایگاه مرزی و فرودگاه

3

حمزه شعبانی

گروه کارشناسی بیمارستان ها پسماند زباله های شهری و روستایی آب و فاضلاب مکاتبات کارگروه سلامت و امنیت

4

منصور مراد نژاد

گروه کارشناسی سموم و گندزداها قاچاق کالا برنامه اتلاف سگهای ولگرد دامپزشکی استخرها بهسازی سرویس های بهداشتی طغیان

5

اسلام غفاری

گروه کارشناسی مدارس زندان خوابگاه های دانشجویی مساجد CBI BDN آموزشگاه اصناف کمپ معتادین و مهاجرین

6

بهنام بهرامی

گروه کارشناسی آمار و شاخص ها تنظیم برنامه عملیاتی واحد فیش بانکی مهدکودک آلودگی هوا تنظیم برنامه گروه کارشناسی

7

فاطمه باقری

نانوایی ها کارت بازرسی همکاران سامانه مدیریت بازرسی سامانه سیب 190 ارزشیابی همکاران ستاد

8

نرگس حسین زاده

بهداشت موادغذایی (برنامه طرح تشدید و پلیس بهداشتی نمونه برداری توقیفات و تخلفات موادغذایی) برنامه IDD غذای آماده قنادی ها رستوران ها آموزش مصوب آرایشگاه های زنانه

 

 

شرح وظایف واحد:

 

 

1- بازرسی از سامانه های تامین آب آشامیدنی و تهیه نقشه کامل سامانه تامین آب با نمایش نقاط بالقوه آسیب پذیر

2- پایش و کنترل کیفیت آب آشامیدنی براساس استانداردهای ملی

3- سنجش میزان کلر آزاد باقیمانده در آب شرب مناطق تحت پوشش براساس استاندارد ملی 1053 و راهنمای کلرسنجی و ارائه گزارش

4- نمونه برداری از آب شرب و ارسال آن برای انجام آزمایش های باکتریولوژیکی در مناطق تحت پوشش براساس استانداردهای ملی

تنظیمات قالب