برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

نام و نام خانوادگی : مهندس صمد مشمول

سمت : مسئول واحد انفورماتیک

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار

تنظیمات قالب